โหลดโปรแกรม โปรแกรมฟรีแวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรม โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด โปรแกรมฟรี ดาวน์โหลดฟรีprogramFreeware Freeprogram Freedownload ส่วนโปรแกรมไหนไม่สามารถโหลดได้ แจ้งติดต่อเว็ปแจ้งปัญหาโหลดไม่ได้ kri.junior@gmail.com

HijackThis 2.0.2 โปรแกรมฟรีสแกนหา Spyware Malware


HijackThis โปรแกรมฟรีทั่วไปสำหรับสแกนหา Spyware Malware หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ โปรแกรมมีการทำงานที่รวดเร็ว หลังจากโปรแกรมมีการสแกนหาเรียบร้อยแล้วโปรแกรมจะทำการรายงานหรือ Log ไฟล์เพื่อแจ้งปัญหาหรือข้อมูลต่าง ๆ ให้เราทราบว่าเราควรดำเนินการแก้ไขปัญหาและกำจัดสิ่งไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ เหล่านี้ออกไปได้อย่างไร...

Software Descriptions
HijackThis is a free utility which quickly scans your Windows computer to find settings that may have been changed by spyware, malware or other unwanted programs. HijackThis creates a report, or log file, with the results of the scan.

IMPORTANT: HijackThis does not determine what is good or bad. Do not make any changes to your computer settings unless you are an expert computer user.

Advanced users can use HijackThis to remove unwanted settings or files.

Not an expert? Just save the HijackThis report and let a friend with more troubleshooting experience take a look. A large community of users participates in online forums, where experts help interpret HijackThis scan results to clean up infected computers..