โหลดโปรแกรม โปรแกรมฟรีแวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรม โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด โปรแกรมฟรี ดาวน์โหลดฟรีprogramFreeware Freeprogram Freedownload ส่วนโปรแกรมไหนไม่สามารถโหลดได้ แจ้งติดต่อเว็ปแจ้งปัญหาโหลดไม่ได้ kri.junior@gmail.com

โปรแกรมเปลี่ยน Flash Drive ให้เป็นแรม เพื่อเพิ่มความแรง


เป็นโปรแกรมที่เจ๋งโปรแกรมหนึ่งที่ดีมากเลยสำหรับคนที่เครื่องมีแรมน้อยแต่ต้องการใช้ความต้องการแรมมากๆโดยไม่ต้องไปซื้อแรมมาเพิ่มที่เครื่องแต่อย่างใด โดยโปรแกรมeBoostr โปรแกรมที่จะเข้ามาช่วยจัดการ Flash Drive ของท่านให้เป็นพื้นที่แคช สำหรับรองรับงานที่ล้นเหลือจากการที่แรมเราจะรับเข้าไปได้ กล่าว คือ ปกติการเปิดใช้งานโปรแกรมโตๆ เช่น เกมหรือโปรแกรมกราฟิกมันจะต้องมีการดึงเอาโปรแกรมนั้นๆ เข้าไปทำงานบนแรมเพื่อจะได้ทำงานเร็วๆ แต่หากแรมเรามันน้อยมันก็จะไปใช้พื้นที่บางส่วนบนฮาร์ดดิสก์แทน ซึ่งช้ากว่าแต่ก็สามารถทำงานได้เช่นกัน..ทว่าปัจจุบัน Flash Drive ราคาถูกลงมากและเร็วกว่าฮาร์ดดิสก์มาก จึงมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเพื่อโอนถ่ายโปรแกรมโตๆ เหล่านั้นไปวิ่งบน Flash Drive แทน ซึ่งถือได้ว่าเป็นแรมที่ 2 ของเครื่องก็ว่าได้ครับ ซึ่งจากการทดสอบกับคอมพ์ที่แรมน้อยๆ พบว่ามันช่วยให้โปรแกรมที่ทำงานบ่อยๆ หรือโปรแกรมที่โตๆ เหล่านั้นเรียกมาใช้งานเร็วขึ้น และในช่วงโหลดเกมก็มีความลื่นไหลมากขึ้นครับ...

Download eBoostr™ Trial Version

The eBoostr™ trial version has no time expiration and you can evaluate it for as long as you wish. However the product demo is fully functional only for 4 hours after each system boot. This will allow you to evaluate the product and estimate how it performs on your configuration.
eBoostr Installation File

* Version: 3.0.1 build 498
* Filesize: 2.3 MB
* Release Date: May 20th, 2009
* Available in 39 languages

Download eBoostr Installation File
System Requirements

* Windows Vista, Windows XP, Windows 2000*, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7 RC
(all 32 and 64 bit systems supported)
* USB 2.0 port version or memory card reader
* Flash drive or memory card with at least 2.5 MB/sec random read speed

Download eBoostr Installation Fileลิงค์.....http://www.eboostr.com/