โหลดโปรแกรม โปรแกรมฟรีแวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรม โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด โปรแกรมฟรี ดาวน์โหลดฟรีprogramFreeware Freeprogram Freedownload ส่วนโปรแกรมไหนไม่สามารถโหลดได้ แจ้งติดต่อเว็ปแจ้งปัญหาโหลดไม่ได้ kri.junior@gmail.com

Panda USB Vaccine โปรแกรมวัคซีนป้องกันแฟรชไดฟ์ไม่ให้ติดไวรัส

Panda USB Vaccine โปรแกรมวัคซีนป้องกันแฟรชไดฟ์ไม่ให้ติดไวรัสเพื่อป้องกันมัลแวร์แพร่กระจายผ่านทาง USB
Panda USB Vaccineยังเป็นวัคซีนสำหรับอุปกรณ์ USB : นี่คือ'วัคซีน'สำหรับอุปกรณ์ถอด USB, การป้องกันไฟล์ AutoRun จากการเป็นแหล่งที่มาของการติดเชื้อไวรัสต่างๆ เครื่องมือที่ปิดการใช้งานไฟล์นั้นจึงไม่สามารถอ่าน, แก้ไขหรือถูกแทนที่ด้วยโค้ดที่เป็นอันตรายหรือแหล่งที่มาของไวรัสนั้นๆ
Panda Security » Home Users » Downloads » Free Download Panda USB Vaccine - Antimalware

Panda USB Vaccine - Antimalware and Vaccine for USB devices

Panda USB Vaccine - free antimalware to block malware spreading through USB drives.

There is an increasing amount of malware which, like the dangerous Conficker worm, spreads via removable devices and drives such as memory sticks, MP3 players, digital cameras, etc. To do this, these malicious codes modify the AutoRun file on these devices.


Panda USB Vaccine is a free solution designed to protect against this threat. It offers a double layer of preventive protection, allowing users to disable the AutoRun feature on computers as well as on USB drives and other devices:

Vaccine for computers: This is a ‘vaccine' for computers to prevent any AutoRun file from running, regardless of whether the device (memory stick, CD, etc.) is infected or not.

Vaccine for USB devices: This is a ‘vaccine' for removable USB devices, preventing the AutoRun file from becoming a source of infection. The tool disables this file so it cannot be read, modified or replaced by malicious code.

This is a very useful tool as there is no simple way of disabling the AutoRun feature in Windows. This provides users with a simple way of disabling this feature, offering a high degree of protection against infections from removable drives and devices.

You can Download Antimalware Panda USB Vaccine free here.

Download