โหลดโปรแกรม โปรแกรมฟรีแวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรม โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด โปรแกรมฟรี ดาวน์โหลดฟรีprogramFreeware Freeprogram Freedownload ส่วนโปรแกรมไหนไม่สามารถโหลดได้ แจ้งติดต่อเว็ปแจ้งปัญหาโหลดไม่ได้ kri.junior@gmail.com

Hard Disk Sentinel โปรแกรมตรวจสอบเช็คการทำงานของฮาร์ดดิสก์


Hard Disk Sentinel โปรแกรมตรวจสอบเช็คการทำงานของฮาร์ดดิสก์ทั้งลูกว่าทำงานผิดปกติกรือไม่ รวมทั้งการตรวจสอบขนาดความจุที่แท้จริง และตรวจสอบความร้อนภายในฮาร์ดดิสก์ ตรวจสอบการอ่าน-เขียน ที่วัดออกมาเป็นค่า seek-time ซึ่งบอกได้ว่าฮาร์ดดิสก์ของท่านทำงานเร็ว-หรือช้าแค่ไหน (ตัวเลขยิ่งน้อยแสดงว่าทำงานยิ่งเร็ว) อีกทั้งยังคอยสอดส่องดูแลการทำงานที่ผิดปกติของฮาร์ดดิสก์ได้อีกด้วยครับ..แนะนำว่าควรติดตั้งใว้คอยดูนะครับ..

Sentinel Hard Disk

Hard Disk Sentinel (HDSentinel) เป็นแบบ multi - OS HDD SSD และการตรวจสอบและซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ เป้าหมายของมันคือการหา, การทดสอบวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รายงานและการแสดงสุขภาพ SSD และ HDD, ประสิทธิภาพการย่อยและความล้มเหลว Hard Disk Sentinel ให้คำอธิบายเกี่ยวกับใจความสมบูรณ์และเคล็ดลับและแสดงผล / รายงานข้อมูลที่ครบวงจรที่สุดเกี่ยวกับฮาร์ดดิสก์และดิสก์สถานะของแข็งภายในคอมพิวเตอร์และในเปลือกภายนอก (USB / E - SATA) การแจ้งเตือนที่แตกต่างกันจำนวนมากและตัวเลือกรายงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยสูงสุดของข้อมูลที่มีค่าของคุณ

ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหากเพื่อตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ภายในฮาร์ดดิสก์ภายนอก, SSDs, ดิสก์อยู่ในอาร์เรย์ RAID เป็นเหล่านี้จะรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ที่เดียว

Hard Disk Sentinel ตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ / สถานะฮาร์ดดิสก์อุณหภูมิรวมทั้งสุขภาพและสมาร์ททั้งหมด (Self - Monitoring, การวิเคราะห์และการรายงาน Technology) ค่าสำหรับแต่ละดิสก์ ยังจะวัดความเร็วในการโอนดิสก์ในเวลาจริงซึ่งสามารถใช้เป็นมาตรฐานหรือการตรวจจับความล้มเหลวของดิสก์ที่เป็นไปได้ยากการย่อยการปฏิบัติงาน

HDSentinel เป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบการป้องกันข้อมูล : สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความล้มเหลว HDD และ SSD / การสูญเสียข้อมูลฮาร์ดดิสก์เพราะมีดิสก์สุขภาพที่สำคัญที่สุดระบบการให้คะแนนเป็นอย่างมากซึ่งมีความไวต่อปัญหาเกี่ยวกับดิสก์ วิธีนี้แม้ปัญหาฮาร์ดดิสก์ขนาดเล็กไม่ควรพลาด รุ่นมืออาชีพมีข้อกำหนดอัตโนมัติ (เมื่อเกิดปัญหา) ตัวเลือกการสำรองข้อมูลในดิสก์เพื่อป้องกันการสูญเสียที่เกิดจากความล้มเหลวอีกด้วย
.....

Hard Disk Sentinel

Hard Disk Sentinel (HDSentinel) is a multi-OS SSD and HDD monitoring and analysis software. Its goal is to find, test, diagnose and repair hard disk drive problems, report and display SSD and HDD health, performance degradations and failures. Hard Disk Sentinel gives complete textual description, tips and displays/reports the most comprehensive information about the hard disks and solid state disks inside the computer and in external enclosures (USB / e-SATA). Many different alerts and report options are available to ensure maximum safety of your valuable data.

No need to use separate tools to verify internal hard disks, external hard disks, SSDs, disks in RAID arrays as these are all included in a single software.

Hard Disk Sentinel monitors hard disk drive / HDD status including health, temperature and all S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) values for each disks. Also it measures the disk transfer speed in real time which can be used as a benchmark or to detect possible hard disk failures, performance degradations.

HDSentinel is the perfect data protection solution: it can be effectively used to prevent HDD failure and SSD / HDD data loss because it has the most sensitive disk health rating system which is extremely sensitive to disk problems. This way even a small HDD problem can't be missed. The Professional version has scheduled and automatic (on-problem) disk backup options to prevent data loss caused by not only failure but by malware or accidental delete also.

Download Now Hard.Disk.Sentinel _Hard.Disk.Sentinel v3.40
.................................................................................................................
Download Now Hard.Disk.Sentinel _Hard.Disk.Sentinel v3.60