โหลดโปรแกรม โปรแกรมฟรีแวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรม โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด โปรแกรมฟรี ดาวน์โหลดฟรีprogramFreeware Freeprogram Freedownload ส่วนโปรแกรมไหนไม่สามารถโหลดได้ แจ้งติดต่อเว็ปแจ้งปัญหาโหลดไม่ได้ kri.junior@gmail.com

โปรแกรมอัดหรือบันทึกเสียงแบบไม่จำกัดเวลา Free Sound Recorder


เป็นโปรแกรมที่ใช้อัดเสียงหรือบันทึกเสียงที่ใช้ในการบันทึกประชุมและแล้วแต่จะนำไปใช้ครับ

ความสามารถของโปรแกรม Free Sound Recorder

 • รองรับไฟล์เสียงประเภทต่างๆ MP3, WAV, OGG และ WMA
 • คุณภาพเสียงระดับ CD
 • โปรแกรมจะสร้างไฟล์โดยตรง ไม่มีการสร้าง Temp ก่อน
 • รองรับการ์ดเสียงทั่วไป
 • สามารถกำหนดคุณภาพเสียงได้ เพื่อลดปัญหาไฟล์ขนาดใหญ่
 • สามารถกำหนดเวลาหยุดการบันทึกได้อัตโนมัติ
Key Features
 • Free Audio Recorder is a FREE audio & sound recorder.
 • Supports multiple sound input, audio/video files playback, CD player, line in, microphone, internet radio, even the obsolete tape/VHS cassette or anything else.
 • Record various sound input to WAV, MP3 and OGG.
 • CD quality audio recording.
 • Extremely resource friendly, CPU usage is below 1% on some new computers.
 • It uses latest Lame MP3 encoder which is generally believed as the the best MP3 encoder in the world.
 • On-the-fly recording, no temporary file generated.
 • Intuitive output file management.
 • Diagnose and print detailed sound device info.
 • Supports majority of modern sound cards: multi channel/professional/external USB sound cards.
 • Supports several sound cards at the same system.
 • All events are logged for future diagnosis.
 • Windows Vista compatible and works with Windows 7 (64-bit and 32-bit).
download Free Sound Recorder