โหลดโปรแกรม โปรแกรมฟรีแวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรม โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด โปรแกรมฟรี ดาวน์โหลดฟรีprogramFreeware Freeprogram Freedownload ส่วนโปรแกรมไหนไม่สามารถโหลดได้ แจ้งติดต่อเว็ปแจ้งปัญหาโหลดไม่ได้ kri.junior@gmail.com

การบริการ Submitใส่ชื่อเว็บไซค์ของเรา ใน URL Submition

สำหรับบางท่านที่เบื่อที่จะต้องแจ้งชื่อเว็บไซค์ของท่านไปใน หลาย ๆ Search Engine เนื่องจากทำให้เสียเวลาและ
ต้องพิมพ์ข้อความซ้ำ ๆกันหลาย ๆ รอบแต่ก็มีเว็บไซค์ที่ให้บริการ Add URL ให้ท่าน
ใน Search Engine ต่างๆโดยที่ท่านไม่ต้องทำเอง ซึ่งมีดังต่อไปนี้
.......................................
Submit .....เพิ่มชื่อเว็บคุณลงไปยัง 40 Search Engine
AddMe .....เพิ่มชื่อเว็บคุณลงไปยัง 32 Search Engine
Link Submit .....เพิ่มชื่อเว็บคุณลงไปยัง 24 Search Engine ใช้งานง่าย
Easy Submit .....เพิ่มชื่อเว็บคุณ ลง Search Engine ต่าง ๆ
Wump Submit .....เพิ่มชื่อเว็บคุณลงไปยัง 19 Search Engine ของยุโรป
Bluker .....เพิ่มชื่อเว็บคุณ ลง Search Engine ต่างๆ
Egnet .....เพิ่มชื่อเว็บคุณ ลง Search Engine ต่างๆ
Submit Service .....เพิ่มชื่อเว็บคุณลงไปยัง 150 Search Engine ใช้งานง่าย
Add Pro .....เพิ่มชื่อเว็บคุณลงไปยัง Search Engine ของ Australia, Canada
Submit Shop .....เพิ่มชื่อเว็บคุณ ลง 30 Search Engine