โหลดโปรแกรม โปรแกรมฟรีแวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรม โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด โปรแกรมฟรี ดาวน์โหลดฟรีprogramFreeware Freeprogram Freedownload ส่วนโปรแกรมไหนไม่สามารถโหลดได้ แจ้งติดต่อเว็ปแจ้งปัญหาโหลดไม่ได้ kri.junior@gmail.com

USB.Virus.Scan.v2.3 (สแกน Virus USB)ควรมีติดเครื่องไว้นะครับ

USB.Virus.Scan.v2.3 (สแกน Virus USB)ควรมีติดเครื่องไว้นะครับ
ป้องกันVirusเข้าเครือง..เวลาเราเอาแฟรชไดรฟ์ไปดูดอะไรมาจากเครืองคนอื่นมาอาจติดVirusมาด้วยก็ได้