โหลดโปรแกรม โปรแกรมฟรีแวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรม โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด โปรแกรมฟรี ดาวน์โหลดฟรีprogramFreeware Freeprogram Freedownload ส่วนโปรแกรมไหนไม่สามารถโหลดได้ แจ้งติดต่อเว็ปแจ้งปัญหาโหลดไม่ได้ kri.junior@gmail.com

Open Contacts โปรแกรมสมุดโทรศัพท์และที่อยู่


Open Contacts
ขีดความสามารถของโปรแกรม
* สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างไม่จำกัด และผู้ใช้สามารถสร้างฟิลด์ข้อมูลต่างๆ ได้อีกด้วย
* มีหมวดหมู่ให้เลือกใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ค้นหาง่ายดายด้วยการคลิกเท่านั้น
* เชื่อมโยงการใช้งานกับโปรแกรมโทรศัพท์อื่นๆ เช่น Skype, emailing หรือ Web/File browsing เป็นต้น
* มีบริการแผนที่ Map service ด้วย Google Maps โดยใช้ข้อมูลของที่อยู่ที่เก็บไว้ (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)
* สามารถพิมพ์ข้อมูลที่อยู่ลงบนกระดาษหรือเลเบิ้ลหลายๆ ขนาด
* สามารถ นำเข้า Import ข้อมูลจาก MS Outlook, Outlook Express (WAB), Eudora, Netscape/Mozilla Thunderbird, XML (xCard), CSV, LDIF, Vista และ vCard มาเก็บไว้ในฐานข้อมูลได้
* สามารถส่งออก Export ข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ text, CSV, Excel, vCard, XML (xCard), HTML, hCard และ XFN (XHTML Friends Network)
* โปรแกรมมีขนาดเล็ก คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมนี้ไว้ใน USB flash disk และเปิด run โปรแกรมผ่าน Windows PC ได้เลย
* รองรับการเชื่อมต่อแบบ LAN สำหรับการใช้งานกับผู้ใช้หลายคนในเครือข่าย Local Area Network ผ่าน Client/Server architecture.
โปรแกรมที่ช่วยจัดการรายชื่อติดต่อและเบอร์โทรศัพท์สำหรับใครที่ต้องติดต่อกับคนอื่นๆมากมายแล้วกลัวจำเบอร์โทร
ที่อยู่ออฟฟิศไม่ได้ให้โปรแกรมนี้ช่วยจัดการซิครับ